Võ học giang hồ
08/12/2015

Võ Học Giang Hồ

Chư vị đại hiệp thân mến,

Võ học giang hồ chia làm 4 phần: Chiêu Thức, Nội Lực,Kinh Mạch và Khinh Công. Trong các phần võ học chia theo 2 đường chủ đạo là cương và nhu

1) Chiêu Thức:

-Cương:

Võ học

Tên kỹ năng

Cấp độ học

Tác dụng

Loại kỹ năng

Kỹ năng trên ngựa

9

Gây sát thương nhỏ lên mục tiêu (dùng khi cưỡi ngựa)

Chủ động

Kỹ năng trên ngựa

9

Gây sát thương nhỏ lên mục tiêu tối đa 5 mục tiêu xung quanh (dùng khi cưỡi ngựa)

Chủ động

Thiết Bố Sam

30

Tăng  nhu phòng nhân vật duy trì 60s (mỗi tầng tăng 1%)

Chủ động

Kim Chung Tráo

30

Tăng cương phòng nhân vật duy trì 60s (mỗi tầng tăng 1%)

Chủ động

Ban Nhã Chưởng

50

Gây sát thương mục tiêu tầm trung

Chủ động

Đại Ân Đại Đức

60

Tạo sát thương cho nhiều nhất 5 mục tiêu xung quanh

Chủ động

Chân Dương Cương Công

70

Tăng sát thương nhân vật duy trì 60 phút (mỗi tầng tăng 1%)

Chủ động

Cầm Long Chưởng

80

Kéo mục tiêu tới bên cạnh tạo 112% công kích cơ bản, có xác suất gây choáng

Chủ Động

Tuyệt Kỹ Ác Nhân Cốc

20

Phát khí tà ác trấn nhiếp 10 mục tiêu xung quanh, khóa chiêu 5s

Chủ động

Tà Hải Vô Nhai

20

Phát khí tà ác trấn nhiếp 10 mục tiêu xung quanh, khóa chiêu 3s

Chủ động

 

Diệt Thiên Cang Chưởng

60

Gây sát thương lên nhiều nhất 5 mục tiêu phía trước

Chủ động

U Minh Cương Quyền

60

Gây sát thương lớn lên mục tiêu

Chủ động

U Minh Cửu Kinh Cương

80

Gây sát thương tầm trung lên mục tiêu

Chủ động

Tứ Tượng Cầm Long Chưởng

90

Tạo sát thương lớn lên cho 8 mục tiêu xung quanh

Chủ động

 

- Nhu :

Võ học

Tên kỹ năng

Cấp độ học

Tác dụng

Loại kỹ năng

Kỹ năng trên ngựa

9

Gây sát thương nhỏ lên mục tiêu (dùng khi cưỡi ngựa)

Chủ động

Kỹ năng trên ngựa

9

Gây sát thương nhỏ lên mục tiêu tối đa 5 mục tiêu xung quanh (dùng khi cưỡi ngựa)

Chủ động

Thiết Bố Sam

30

Tăng  nhu phòng nhân vật duy trì 60s (mỗi tầng tăng 1%)

Chủ động

Kim Chung Tráo

30

Tăng cương phòng nhân vật duy trì 60s (mỗi tầng tăng 1%)

Chủ động

Huyền Minh Thần Chưởng

50

Gây sát thương nhu lớn lên mục tiêu

Chủ động

Thất Thương Quyền

60

Tạo sát thương cho nhiều nhất 5 mục tiêu xung quanh

Chủ động

Huyền Âm Nhu Kinh

70

Tăng sát thương nhân vật duy trì 60 phút (mỗi tầng tăng 1%)

Chủ động

Xuyên Vân Chưởng

80

Tạo 112% nhu thương công kích cơ bản, có xác suất đóng băng 2s

Chủ Động

Tuyệt Kỹ Ác Nhân Cốc

20

Phát khí tà ác trấn nhiếp 10 mục tiêu xung quanh, khóa chiêu 5s

Chủ động

Tà Hải Vô Nhai

20

Phát khí tà ác trấn nhiếp 10 mục tiêu xung quanh, khóa chiêu 3s

Chủ động

 

Diệt Thiên Nhu Chưởng

60

Gây sát thương lên nhiều nhất 5 mục tiêu phía trước

Chủ động

U Minh Chưởng

60

Gây sát thương lớn lên mục tiêu

Chủ động

U Minh Cửu Khinh Nhược

80

Gây sát thương tầm trung lên mục tiêu

Chủ động

Không Minh Thần Công

90

Tạo sát thương lớn lên cho 5 mục tiêu xung quanh

Chủ động

 

-Sư Đồ :

Võ học

Tên kỹ năng

Cấp độ học

Tác dụng

Loại kỹ năng

Ngự Khí Hóa Huyết

30

Trị thương cho đồng đội bán kính 5m, người càng đông phục hồi càng ít

Chủ động

 

2) Nội Lực :

-Cương:

Võ học

Tên kỹ năng

Cấp độ học

Tác dụng

Loại kỹ năng

Nê Ngẫu Thập Bát

40

Sát thương tăng theo số tầng tu luyện

Bị động

U Minh Nội Kinh

70

Sát thương tăng theo số tầng tu luyện

Bị động

Vô Tướng Thần Công

100

Sát thương tăng theo số tầng tu luyện

Bị động

 

-Nhu:

Võ học

Tên kỹ năng

Cấp độ học

Tác dụng

Loại kỹ năng

Bắc Minh Chân Khí

40

Sát thương tăng theo số tầng tu luyện

Bị động

U Minh Nội Kinh

70

Sát thương tăng theo số tầng tu luyện

Bị động

Thái Huyền Chân Kinh

100

Sát thương tăng theo số tầng tu luyện

Bị động

 

3) Kinh Mạch :

Võ học

Tên kỹ năng

Cấp độ học

Tác dụng

Loại kỹ năng

Tâm Pháp Nội Lực

1

Tăng tích lũy Nội lực: 54

Bị động

Tâm Pháp HP

1

Tăng tích lũy HP: 3125

Bị động

Chiêu thức Tâm Pháp

1

Tăng Nhu thương: 376

Bị động

Tâm Pháp Phòng

1

Tăng tích lũy cương phòng: 68

Bị động

Nhu Phòng Tâm Pháp

1

Tăng tích lũy nhu phòng: 68

Bị động

Tâm Pháp trúng

1

Tăng tích lũy chính xác: 52

Bị động

Tâm Pháp Né

1

Tăng tích lũy né: 43

Bị động

Bạo Kích Tâm Pháp

1

Tăng tích lũy bạo kích: 51

Bị động

Miễn Bạo Tâm Pháp

1

Tăng tích lũy miễn bạo: 33

Bị động

Kháng Tâm Pháp

1

Tăng tích lũy kháng: 35

Bị động

 

Tâm Pháp Chuẩn

1

Tăng tích lũy chuẩn: 28

Bị động

Tọa Vong Kinh

1

Tăng HP+3125, Miễn bạo+16, Thủ+34

Bị động

Quy Nguyên Kinh

1

Tăng Bạo+25, Giá+17, Né+21

Bị động

Phá Tủy Kinh

1

Tăng Công kích+188, Trúng+26, Chuẩn+14

Bị động

 

4) Khinh Công :

Võ học

Tên kỹ năng

Cấp độ học

Tác dụng

Loại kỹ năng

Người Nhẹ Như Én

15

Khởi đầu võ học khinh công có 1 lần nhảy

Chủ động

Không Dấu Vết

20

Tăng giới hạn điểm khinh công thêm 5 và tăng thêm 1 lần nhảy. Tổng 2 lần nhảy

Chủ động

Lưu Vân Đuổi Nguyệt

30

Tăng giới hạn điểm khinh công thêm 5 và tăng thêm 1 lần nhảy. Tổng 3 lần nhảy

Chủ động

Tiêu Dao Vô Cực

50

Tăng giới hạn điểm khinh công thêm 5 và tăng thêm 1 lần nhảy. Tổng 4 lần nhảy

Chủ động

Bổn trang kính bút !

Một số bài viết liên quan : 

- Huyết Đao

- Tiêu Dao

- Minh Giáo

- Thần Long

- Cái Bang

- Võ Đang

- Đường Môn

- Ngũ Độc

- Thiên Long

Copyright 2015 VTC Mobile. All rights reserved
Công ty cổ phần VTC Dịch vụ di động - Tầng 11, Tòa nhà VTC, số 18 Tam Trinh
phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Lê Quốc Hoàn
Giấy phép NHTL số 876/QĐ-BTTTT ngày 25/05/2016
Giới thiệu - Hướng dẫn cài đặt và gỡ bỏ - Điều khoản