SEO CONVERSION: Kỹ Thuật Tăng Chuyển Đổi SEO

0

SEO Inner: Vũ khí khai phá sức mạnh nội tại của website

TRUST

 • Internal link: Link từ các page có Link Score cao
 • External link: Link từ các page có Page Rank cao
 • Mô hình Link: Link Wheel

TRAFFIC

 • Link từ page có traffic
 • Tăng CTR của internal links (in đậm + hành trình khách hàng
 • Anchor text là các từ khóa có xu hướng top (2 – 15)THEME

THEME

Easy Win Method

Topic cluster (link ngang – cao hơn – thấp hơn – chính URL đó)

ENTITY

Link bằng Schema

Lưu ý triển khai :

• Over Optimize Anchor text
• Mất cân bằng links.
• Chưa làm rõ chủ đề/keywords nhưng lại internal links

B1: Sử dụng screaming Frog để scan các thông số trong google analytic

B2: Scan các chỉ số có trong google analytic bằng Screaming frog

B3: Xuất các số liệu ra file Exel

Quy trình triển khai Internal Link

1. Trust: Internal link từ page có sức mạnh

 • Sử dụng bộ lọc để sắp xếp các URL theo thứ tự điểm Link
 • Score từ cao đến thấp
 • LinkScore cao = Internal Page Rank
 • Đi link từ các trang này về các trang muốn SEO

2. Traffic: Anchor text

Sử dụng anchor text của từ khóa top 2 – 15 để thúc đẩy tăng traffic, từ đây kéo theo những keywords khác lên top theo
Triển khai: Sử dụng Ahrefs để thu thập dữ liệu

Sử dụng ahrefs

 • Lọc ra danh sách keywords từ top 2-15 => anchortext
 • Sau đó xuất ra file exel

3. Theme: Easy Win Method

Search cấu trúc: “site:domain + keyword chính”

2. Theme: Topic cluster

Topic cluster (cụm chủ đề) là một nhóm các trang được liên kếtvới nhau và tập trung vào một CHỦ ĐỀ nhất định, không phải tối ưu theo từng TỪ KHÓA.

4. Entity: Internal link bằng schema

 

Có thể bạn sẽ thích

Bình luận hỏi đáp

Your email address will not be published.