Thần Binh - Bảo Điển Bang
20/12/2015

Thần Binh - Bảo Điển Bang

Chư vị đại hiệp thân mến,

Thần binh bang hội bao gồm Thần Binh Bang và Bảo Điển Bang Hội. Thần Binh Bang và Bảo Điển Bang tăng khá nhiều thuộc tính. Thần Binh Bang tăng sát thương, sinh mệnh, né, bạo… Bảo Điển Bang tăng giảm khả năng trúng trạng thái bất lợi.

THẦN BINH BANG

Thần Binh Bang có thể kiếm được sau khi gia nhập Bang. Tìm tới NPC Quản lý kiến trúc chính, nhận nhiệm vụ “ Thần Binh Bang” từ NPC.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đại hiệp sẽ nhận được Thần Binh Bang.

Sau khi sở hữu Thần Binh Bang đại hiệp có thể nâng cấp Thần Binh để tăng thêm thuộc tính cho Thần Binh.

Đại hiệp có thể nâng cấp Thần Binh tại NPC Thần Vật. Nhấp chọn “Rèn thần binh bang và đột phá”

Sau khi giao diện rèn Thần Binh Bang hiện lên. Đại hiệp có thể nhấp vào Rèn để rèn Thần Binh sau khi đã có Vật liệu Địa Sát Thạch. Địa Sát Thạch có thể kiếm được từ NPC Shop Công Huân.

Khi đại hiệp rèn thần binh tới cấp nhất định sẽ phải tiến hành đột phá để tăng phẩm chất cho thần binh. Phẩm chất thần binh bao gồm 5 phẩm chất: Lục, Lam, Tím, Vàng, Đỏ. Đại hiệp nhấp vào Đột phá để tiến hành nâng phẩm chất. Nâng phẩm chất cần Vật liệu Sắt Thiên Cương. Sắt Thiên Cương có thể kiếm được từ NPC shop Công Huân.

Ngoài ra, đại hiệp có thể tiến hành Tẩy luyện để tăng thuộc tính cho Thần binh.Với mỗi phẩm chất thần binh tăng lên sẽ được thêm 1 dòng thuộc tính tẩy luyện.Đại hiệp nhấp vào Tẩy luyện để thay đổi thuộc tính. Sau khi đại hiệp chọn được thuộc tính như ý muốn có thể nhấp “ Thay “ để lưu lại các dòng thuộc tính.

BẢO ĐIỂN BANG

Bảo Điển Bang có thể kiếm được sau khi gia nhập Bang. Tìm tới NPC Quản lý kiến trúc chính, nhận nhiệm vụ “ Bảo Điển Bang Hội” từ NPC.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đại hiệp sẽ nhận được Bảo Điển Bang Hội.

Sau khi sở hữu Bảo Điển Bang Hội, đại hiệp có thể gắn trang Bảo điển vào Bảo điển Bang hội và nâng cấp trang bảo điển.

Để tăng thêm % thuộc tính cho trang Bảo Điển, đại hiệp nhấp vào Lãnh Ngộ Số ô Bảo Điển Bang

Sau khi giao diện lãnh ngộ hiện lên, đại hiệp có thể bấm vào Lĩnh ngộ để tăng thêm thuộc tính khi thanh tiến độ Lĩnh ngộ đạt đủ yêu cầu. Để Lĩnh ngộ, đại hiệp phải dùng vật phẩm Tinh Túy Võ Học kiếm được từ Phụ Bản Bang Hội.

Trước khi lãnh ngộ trang Bảo Điển, đại hiệp cần phải gắn trang Bảo Điển vào Bảo Điển Bang Hội.Đại hiệp nhấp vào Thay Bảo Điển Bang để tiến hành gắn thêm hoặc thay thế trang Bảo Điển.

Giao diện Trang Bảo điển Bang Hội hiện lên, đại hiệp có thể nhấp vào Thay để tiến hành thay thế trang Bảo Điển Cũ.

Trang Bảo Điển đại hiệp có thể kiếm được từ Shop Bảo Điển Bang Hội.Sử dụng Bang Cống khi làm nhiệm vụ Bang hội để mua.

 Bổn trang kính bút !

Copyright 2015 VTC Mobile. All rights reserved
Công ty cổ phần VTC Dịch vụ di động - Tầng 11, Tòa nhà VTC, số 18 Tam Trinh
phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Lê Quốc Hoàn
Giấy phép NHTL số 876/QĐ-BTTTT ngày 25/05/2016
Giới thiệu - Hướng dẫn cài đặt và gỡ bỏ - Điều khoản